Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh để bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất. 
08/04/2021 
 
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(02/12)
(25/11)
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)