Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa tỉnh Ninh Thuận 
30/09/2020 
 
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 58/HĐND-VP ngày 21/5/2020 về việc có ý kiến về triển khai thực hiện các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158781