Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Khối Thi đua các cơ quan TMTH tổ chức Hội nghị ký kết giao ước Thi đua, Khen thưởng năm 2020. 
04/03/2020 
 

Sáng ngày 27/2/2020 tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị ký kết giao ước Thi đua, Khen thưởng năm 2020 các cơ quan tham mưu tổng hợp. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của các đơn vị: Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trưởng khối), Sở Tài nguyên & Môi trường (phó khối) và các thành viên trong Khối: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nội vụ.

Sau khi Trưởng khối thông qua các dự thảo chương trình Kế hoạch hoạt động, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Khối, Bản giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020, các thành viên tham gia đóng góp ý kiến  về các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cụ thể của từng đơn vị. Trọng tâm là thực hiện tốt thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong thi hành công vụ, tăng cường trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ cơ sở, giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện tốt chế độ bảo mật, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng cơ quan an toàn; xây dựng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng cơ quan văn hóa, các đoàn thể vững mạnh và đề xuất một số hoạt động giao lưu Văn hóa, thể dục thể thao.

 

Hình ảnh tại buổi Hội nghị Ký kết giao ước.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thống nhất ký kết giao ước thi đua với tinh thần "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

VTLT-VP

 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158852