Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Kết quả thi bảo vệ Đề án của các ứng viên tham gia thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng QLNS thuộc Sở Tài chính 
02/03/2020 
 
Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.
Chi tiết File đính kèm: 2020-02-28 (28.02.2020_16h12p45)_signed.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158869