Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc quyết toán dự án công trình Nạo vét, tu sửa gia cố lấy nước kênh chính, đập Ô Căm, xã Phước Trung, huyện Bác Ái  (03/11/2015)
Quyết định 2386/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nạo vét, tu sửa gia cố lấy nước kênh chính, đập Ô Căm, xã Phước Trung, huyện Bác Ái
Quyết định về việc phê duyệt dự án Công trình sửa chữa, cải tạo Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh  (03/11/2015)
Quyết định 2387/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình sửa chữa, cải tạo Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh
Quyết định về việc phê duyệt dự án công trình Sửa chữa chống xuống cấp các phòng học, tường rào của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận  (03/11/2015)
Quyết định 2434/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sửa chữa chống xuống cấp các phòng học, tường rào của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước  (03/11/2015)

Theo Nghị định việc xem xét đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt hoặc tiếp tục thực hiện giám sát tài chính khi doanh nghiệp có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có số lỗ thực tế lớn hơn số lỗ kế hoạch trong 02 năm liền (trường hợp doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch); có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu, có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5; lỗ 02 năm liên tiếp trở lên; doanh thu thuần hoặc lợi nhuận gộp giảm liên tiếp 02 năm trở lên...

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình Đào hố hồ Quạt, huyện Ninh Hải  (07/10/2015)
Quyết định 2143/QĐ-UBND về việc phê duyện quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đào hồ hố Quạt thuộc Hệ thống hồ Nước Ngọt, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình Đào ao số 1 hồ Phước Nhơn, huyện Bắc Ái  (07/10/2015)
Quyết định 2144/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đào ao số 1 thuộc hệ thống hồ Phước Nhơn, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét hồ CK7, huyện Thuận Nam  (07/10/2015)
Quyết định 2145/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nạo vét hồ CK7- hệ thống hồ CK7, huyện Thuận Nam
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình đào hồ Măng Khô, huyện Ninh Hải  (07/10/2015)
Quyết định 2146/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đào hồ Măng Khô thuộc hệ thống hồ Nước Ngọt, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình Đào ao số 2 hồ Phước Nhơn, huyện Bác Ái  (07/10/2015)
Quyết định 2147/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đào ao số 2 thuộc Hệ thống hồ Phước Nhơn, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hồ Ông Kinh  (23/09/2015)
Quyết định 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình nạo vét lòng hồ vị trí thượng lưu cửa lấy nước của hệ thống hồ Ông Kinh
Quyết định phê duyệt quyết toán dự án nâng cấp kênh Hộ Tâm (K0+360-K0+490)  (23/09/2015)
Quyết định 1915/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Gia cố, nâng cấp kênh Hộ Tâm (K0+360-K0+490), thuộc kênh Chàm HT Nha Trinh - Lâm Cấm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trụ sở làm việc Sở Tài Nguyên và Môi Trường  (24/09/2015)
Quyết định 1910/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường THPT Phan Bội Châu, xã Lợi Hải , huyện Thuận Bắc.  (24/09/2015)
Quyết định 1978/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Cổng, tường rào, san nền Trường THPT Phan Bội Châu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án đập Ú Tà Lâm 1  (24/09/2015)
Quyết định 1919/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nạo vét cửa vào lấy nước đập Ú Tà Lâm 1
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Mua thuốc Bio-xide năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (24/09/2015)
Quyết định 2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Mua thuốc Bio-xide để tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi gia súc, gia cầm phòng, chống dịch bệnh năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu gói thầu mua Vắc xin lở mồm long móng type O năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  (24/09/2015)
Quyết định 2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu gói thầu mua Vắc xin lở mồm long móng type O để tiêm phòng gia súc năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345379