Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Kết quả điểm thi viết của ứng viên thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc Sở Tài chính 
21/02/2020 
 
Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.
Chi tiết File đính kèm: 2020-02-20 (20.02.2020_10h41p58)_signed.pdf
NĐD-VP