Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
20/07/2020 
 
Ngày 15/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2019.

Theo đó, các doanh nghiệp được đánh giá hiệu quả hoạt động như sau:

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận:

Hiệu quả hoạt động: xếp loại B.

2. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận:

Hiệu quả hoạt động:Xếp loại A         
3. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến

Hiệu quả hoạt động: xếp loại B.
4. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn

Hiệu quả hoạt động: xếp loại B.
5. Công ty cổ phần Cấp nước:

Hiệu quả hoạt động: Hoàn thành tốt kế hoạch
6. Công ty cổ phần Công trình đô thị:

Hiệu quả hoạt động: Hoàn thành tốt kế hoạch

          Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Người quản lý doanh nghiệp (gồm Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng) trong năm 2019./.

Phương Thanh - VP

 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00161231