Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pinăng Tắc, Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận trong 02 năm (2017 và 2018) 
09/06/2020 
 
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: truongdantocnoitrupinangtac.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00163145