Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận 
09/06/2020 
 
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: hoilienhiepphunutinh.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00157135