Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu học phí và các nguồn thu khác tại Trường THPT Ninh Hải 
09/06/2020 
 
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: truongthptninhhai.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00160032