Kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra năm 2021 của Sở Tài chính 
16/09/2021 
 
1. Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản Ninh Thuận: 
Trung tam Giong cay trong vat nuoi thuy san Ninh Thuan.pdf

2. UBND xã Xuân Hải: 
UBND xa Xuan Hai.pdf

3. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thuận Bắc: 
Phong GDDT huyen Thuan Bac.pdf
Phong GDDT huyen Thuan Bac (Phu luc dinh kem).pdf
NĐD-VP