Kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra năm 2020 của Sở Tài chính 
08/12/2020 
 

1.Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Dai PTTH tinh.pdf

2.Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Quy bao ve phat trien rung.pdf

3.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường: 
Trung tam ky thuat tai nguyen moi truong.pdf

4.Trung tâm Y tế Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 
Trung tam Y te thanh pho PR-TC.pdf

5.Trường THPT Ninh Hải: 1132KL-STC ngay 23-4-2020.pdf

6.UBND Thị trấn Khánh Hải: UBND thi tran Khanh Hai.pdf

NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345389