Kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra năm 2019 của Sở Tài chính 
09/06/2020 
 
1. Kết luận thanh tra Về việc thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn khám chữa bệnh và các nguồn thu khác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2017,2018 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: benhvienlaovabenhphoi.pdf

2. Kết luận thanh tra về việc thanh tra các nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và thu khác tại bệnh viện Y dược cổ truyền năm 2017,2018 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: benhvienyduoccotruyen.pdf

3. Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Ninh Thuận 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: chicucquanlychatluongnls_ts.pdf

4. Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: hoilienhiepphunutinh.pdf


Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí tại Ủy ban nhân dân xã Lợi Hải 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: ubndxaloihai.pdf

5.Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pinăng Tắc, Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận trong 02 năm (2017 và 2018) 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: truongdantocnoitrupinangtac.pdf

6. Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu học phí và các nguồn thu khác tại Trường THPT Ninh Hải 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: truongthptninhhai.pdf

7. Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí tại Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải 

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: ubndthitrankhanhhai.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345883