Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra Về việc thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn khám chữa bệnh và các nguồn thu khác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2017,2018 
09/06/2020 
 
Nội dung chi tiết trong File đính kèm: benhvienlaovabenhphoi.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00157129