Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Hơn 3,2 triệu hồ sơ được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia 
24/09/2020 
 
Tính đến cuối tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, tăng 12 thủ tục so với năm 2019. Số lượng hồ sơ thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia đã vượt qua con số 3,2 triệu hồ sơ với hơn 40 nghìn doanh nghiệp tham gia.

hq.jpg

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Ngày 22/9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899, tính đến hết tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính đã được triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, tăng 12 thủ tục so với năm 2019 và 23 thủ tục thực hiện kết nối để chuẩn bị triển khai chính thức. Về kết quả thực hiện, tính đến 25/8/2020, có trên 3,2 triệu hồ sơ của trên 40 nghìn doanh nghiệp thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Đối với Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN từ ngày 1/1/2018 để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Đến nay, Việt Nam đã kết nối thêm với 5 nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines), nâng tổng số thành viên đã kết nối lên 9 nước.

Tính đến ngày 25/8/2020, tổng số chứng nhận xuất xứ (C/O) Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 179.763 C/O và tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 263.684 C/O. Việt Nam cũng đàm phán để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á-Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc và New Zealand.

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra chuyên ngành tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Tỷ lệ các lô hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan giảm từ 33% xuống còn 19%. Các bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực trong rà soát, loại bỏ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành; rà soát, xây dựng văn bản pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành; điện tử hóa thủ tục kiểm tra; đổi mới công tác kiểm tra; rà soát các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung; xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành…

Bộ Tài chính đã hoàn thiện, trình Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, tập trung vào đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra chất lượng…

Đề án cũng mở rộng đối tượng miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, bảo đảm vai trò kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước thông qua việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu và thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên không quá 5% để đánh giá tuân thủ pháp luật.


Cổng TT-BTC
NĐD-VP