Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 khối các cơ quan TMTH. 
22/06/2020 
 
Ngày 17/6/2020 tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 khối các cơ quan TMTH. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của các đơn vị: Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trưởng khối), Sở Tài nguyên & Môi trường (phó khối) và các thành viên trong Khối: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ  và Sở Nội vụ. 

Sau khi Trưởng khối thông qua các dự thảo Báo cáo công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong khối tham gia đóng góp ý kiến về kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cụ thể của từng đơn vị. Trọng tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong thi hành công vụ, tăng cường trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ cơ sở, giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo của công dân; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng cơ quan an toàn; xây dựng cơ quan văn hóa và đề ra một số giải pháp hoạt động giao lưu Văn hóa, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

  Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp thống nhất với tinh thần phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.                                                                                      

  VTLT-VP
NĐD-VP