Thông tin về dịch vụ tài chính
Thông tin về dịch vụ tài chính
Hóa đơn chứng từ thuế đối với hoạt động thanh lý hợp đồng góp vốn 
12/10/2017 
 
Ngày 03/10/2017, Cục Thuế Bình Dương vừa có Công văn số 17192/CT-TT&HT gửi Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trả lời về hóa đơn chứng từ thuế đối với hoạt động thanh lý hợp đồng góp vốn.

Trả lời về những vấn đề băn khoăn của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Cục Thuế Bình Dương cho biết, theo quy định tại Điều 7, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; Chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; Chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn; Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì đối tượng áp dụng là người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gồm: Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài; Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo quy định về nguyên tắc lập hóa đơn tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, thì tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Căn cứ Điểm 2.8 Khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có hoạt động kinh doanh bất động sản, ngày 06/4/2011, Công ty có ký hợp đồng góp vốn số 16C/2011/HĐGV với Công ty cổ phần Bất động sản Phượng Hoàng với mục đích xây dựng nhà ở tại dự án Cocoland (địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Phước II, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sau khi nhà ở được xây dựng hoàn thành, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, kèm theo hóa đơn GTGT cho Công ty cổ phần Bất động sản Phượng Hoàng, 02 bên Công ty căn cứ hóa đơn, chứng từ đã lập kê khai thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty cổ phần Bất động sản Phượng Hoàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên có nhu cầu thanh lý hợp đồng đã ký ở trên để thu hồi vốn, trường hợp nếu Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhận lại quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đã chuyển giao, sau đó chuyển trả lại tiền vốn cho Công ty cổ phần Bất động sản Phượng Hoàng, thì sau khi nhận được tiền Công ty cổ phần Bất động sản Phượng Hoàng phải lập hóa đơn GTGT để làm căn cứ thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định./.

Theo CTT-BTC

NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00159744