Lịch tiếp công dân
Địa chỉ: Thanh Tra Sở
Sở Tài chính bố trí lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở như sau: 1. Ông: Nguyễn Văn Trường - Giám đốc - Ngày: 15/01/2015 2. Ông: Huỳnh Cao Đài - P.Giám đốc - Ngày: 15/02/2015 3. Ông: Nguyễn Hoàng - P.Giám đốc - Ngày: 15/3/2015 4. Ông: Nguyễn Văn Nhựt - P.Giám đốc - Ngày: 15/4/2015
Các thông tin khác
Lịch Tiếp Dân (11/07/2016)
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345371