Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
20/04/2020 
 

Tiếp nhận văn bản số 1317/VPUB-KTTH ngày 17/4/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo văn bản;

Để có đầy đủ thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 21/4/2020.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp, thực hiện./.


Chi tiết File đính kèm: Đề nghị góp ý BC BTC_signed(20.04.2020_10h07p42)_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: cv4489btc.pdf
Chi tiết File đính kèm: cv1317ubndtinh.pdf
Chi tiết File đính kèm: vbbtc_2220.pdf

NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(06/04)
(01/04)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345404