Thực hiện Kế hoạch số 4648-KH/UBND ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.

Sáng ngày 9/9/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính. Dự và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Hải Giám đốc sở Nội vụ, Phó Đoàn; các đồng chí lãnh đạo các sở là thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận; Lãnh đạo Sở Tài chính và lãnh đạo các phòng thuộc sở có liên quan.

Hưởng ứng Lễ phát động trực tuyến thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, vào ngày sáng 17/9/2021và thực hiện Công điện số 4883/CĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.


Chính sách thu lệ phí trước bạ (LPTB) được thực theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP (Nghị định 140) ngày 10/10/2016 của Chính phủ, đến nay sau 5 năm thực hiện, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thu LPTB tại Nghị định 140, đồng thời nghiên cứu để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB. Ngày 6/8, Bộ Tài chính có công văn số 8836/BTC-CST gửi các cơ quan Bộ, Ngành và tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về dự án Nghị định.

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận - Chúc bạn khai thác được những thông tin bổ ích.!