Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020  đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Nhờ nguồn lực đầu tư của chương trình, hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được hoàn thiện và đồng bộ. Kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt. Ngoài nguồn vốn được ngân sách phân bổ giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là 124.923,626 triệu đồng, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương lồng ghép nguồn lực của chương trình chính sách khác như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách dân tộc còn có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của người dân trên địa bàn.
Chiều 24/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Họp báo về Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 01-02/10/2020. Chủ trì Họp báo có Đại diện Lãnh đạo Vụ HTQT, Văn phòng Bộ Tài chính; đại diện Ngân hàng Nhà nước và Đại diện Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí, các hãng thông tấn trong và ngoài nước.
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020  đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Nhờ nguồn lực đầu tư của chương trình, hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được hoàn thiện và đồng bộ. Kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt. Ngoài nguồn vốn được ngân sách phân bổ giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là 124.923,626 triệu đồng, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương lồng ghép nguồn lực của chương trình chính sách khác như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách dân tộc còn có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của người dân trên địa bàn.
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận - Chúc bạn khai thác được những thông tin bổ ích.!
Liên kết website
Số lượt truy cập
00124196