Thực hiện kế hoạch hỗ trợ cơ quan tài chính địa phương trong công tác hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017 trên phần mềm QLNS 8.0, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức tập huấn cho các CBCC thuộc các phòng nghiệp vụ tại Sở Tài chính và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.

Chủ động phòng chống việc vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ; Phòng chống các nguy cơ về tham nhũng, tiêu cực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong hoạt động công vụ luôn được ngành Hải quan xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo điều hành. Ông Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có cuộc trao đổi với Cổng TTĐT Bộ Tài chính xung quanh vấn đề này.
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận - Chúc bạn khai thác được những thông tin bổ ích.!
Liên kết website
Số lượt truy cập
00417815