Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
17/06/2021 
 
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 52/HĐND-VP ngày 06/5/2021 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2021;
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(02/12)
(25/11)
(15/09)
(10/09)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)