Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác
Đảng bộ Bộ Tài chính: Phát huy lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
19/07/2015 
 

Ngày 17/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, cùng 270 đại biểu đại diện cho 3.953 đảng viên đến từ 48 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, Đại hội cần đánh giá khách quan, toàn diện, những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, kể cả những yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ vừa qua; phát huy cao độ trí tuệ của tập thể; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính giai đoạn 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng uỷ Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa, lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của BCH Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 16 Luật, 06 Nghị quyết của UBTVQH, 208 Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 1.091 Thông tư, Thông tư liên tịch liên quan đến lĩnh vực ngân sách, thuế, hải quan, dự trữ quốc gia, giá, tài sản công, tài chính đất đai, quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, bảo hiểm, chứng khoán; Chỉ đạo phấn đấu quyết liệt đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ dự toán thu NSNN: So với giai đoạn 2006-2010, tổng thu NSNN 5 năm 2011-2015 tăng gấp 1,9 lần, số thu thuế và phí tăng gấp 2 lần. Tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân đạt khoảng 23,3% GDP (mục tiêu 23-24% GDP). Cơ cấu thu NSNN chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN. Tăng cường huy động có kết quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với hình thức huy động vốn ngày càng đa dạng: Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 31% GDP, gấp 1,8 lần giai đoạn 2006-2010; Thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi NSNN, đồng thời, phát huy có hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia, tăng cường nâng cao kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; Tình hình an ninh tài chính quốc gia cơ bản được đảm bảo, dư nợ công, dư nợ Chính phủ và dư nợ nước ngoài của quốc gia trong phạm vi cho phép; Đồng thời thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và các nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu trợ, viện trợ.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật quan trọng mà toàn Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Ban Cán sự Đảng cho rằng, toàn Đảng bộ đã quán triệt đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2011-2015.

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiếp tục khẳng định sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như phát huy tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng; sự đoàn kết của đội ngũ đảng viên; sự đồng thuận, ủng hộ của các công chức, viên chức và người lao động trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cơ bản của Đảng bộ Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV và căn cứ những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Hai là, quan tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ba là, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cần lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phải quán triệt và gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước, các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Bốn là,  Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong đó chú trọng đổi mới lề lối làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí bí thư đảng bộ cơ sở và từng đồng chí cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương - đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu chúc mừng đại hội.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế chính sách tài chính, các hoạt động của ngành Tài chính; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Sáu là, cấp uỷ Đảng các cấp phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trở thành phong trào hành động thu hút được mọi người tích cực tham gia. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy tính dân chủbám sát Quy chế bầu cử trong Đảng, các đại biểu dự Đại hội đã lựa chọn và bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 -2020, toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đại hội đã đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Đỗ Hoàng Anh Tuấn đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

TH-Cổng thông tin BTC 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345399