Văn bản hướng dẫn - Trung ương
Văn bản hướng dẫn - Trung ương
Công văn 6684/BTC-NSNN 
19/06/2013 
 

Công văn 6684/BTC-NSNN Về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013.

Xem file hướng dẫn tại đây: 6684.btc_nsnn(4).pdf
Tin học - NS