Văn bản hướng dẫn - Địa phương
Văn bản hướng dẫn - Địa phương
Công văn 2681/UBND-TH 
19/06/2013 
 

Công văn 2681/UBND-TH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2013.

Xem file hướng dẫn tại đây: 2681.ubnd_th.pdf
Tin Học - NS 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345410