Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận 
05/10/2018 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2468/TTr-STC ngày 18/9/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 160/BC-VPUB ngày 28/9/2018,
Chi tiết File đính kèm: QDCT1593_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00160552