Công khai Quyết toán
Công khai Quyết toán
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 
08/02/2020 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Chi tiết File đính kèm: QDUB 17_signed.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345394