Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. 
23/04/2020 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Chi tiết File đính kèm: QDCT 557_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00162961