Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Cơ chế mua sắm tài sản trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19 
15/07/2021 
 

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 4841/BTC-HCSN về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19. Theo đó, việc mua sắm phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu thầu và quy định của pháp luật có liên quan, một số nội dung cần lưu ý:

Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch Covid-19 và tình hình diễn biến dịch bệnh để áp dụng hình thức phù hợp theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Về giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Không được phát sinh thêm thủ tục hành chính làm chậm trễ, ách tắc trong việc mua sắm.

Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 22/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 

(đính kèm công văn số 4841/BTC-HCSN của Bộ Tài chính): cvbtc4841muasam.pdf

 LVH-QLGCS&TCĐT 
Tin đã đưa
(13/10)
(13/10)
(12/10)
(12/10)
(08/10)
(04/10)
(17/09)
(15/09)
(14/09)
(13/09)