Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
19/07/2021 
 

Đại dịch COVID-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam, hàng trăm nghìn lao động bị mất việc làm, hàng triệu lao động phải tạm nghỉ, nghỉ giãn việc và giảm thu nhập; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã buộc phải ngừng hoạt động.

Với mục tiêu hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động; ngày 01 tháng 7 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số  68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Về đối tượng được hỗ trợ: Tập trung hỗ trợ đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động.

Về chính sách hỗ trợ: So với Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số  68/NQ-CP bổ sung nhiều chính sách mới như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người sử dụng  lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ trẻ em, lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ; hỗ trợ đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 và phải thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫ viên du lịch,…

Chi tiết về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện, biểu mẫu được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.


NTC-QLNS 
Tin đã đưa
(13/10)
(13/10)
(12/10)
(12/10)
(08/10)
(04/10)
(17/09)
(15/09)
(14/09)
(13/09)