Tên thủ tục: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận (Lĩnh vực quản lý giá và công sản)
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý Giá - Công sản
Lệ phí:
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
Quy trình thủ tục:
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161179