Tên thủ tục: Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý Giá - Công sản
Lệ phí:
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
Quy trình thủ tục:
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00161840