Tên thủ tục: Bãi bỏ Quyết định số 82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính Đầu tư
Lệ phí:
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:
Quy trình thủ tục:
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Liên kết website
Số lượt truy cập
00163764