Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Báo cáo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 
22/10/2018 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 4233/UBND-NC ngày 02/10/2018 về việc tham mưu ch UBND tỉnh Báo cáo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 phục vụ họp cuối năm 2018 tại HĐND tỉnh;
Chi tiết File đính kèm: vbdi_2773_STC-TTr_signed.pdf

Chi tiết phụ lục đính kèm: pl01.doc pl02.doc pl03.04.doc phuluckemtt129.xlsx

NĐD-VP 
Tin đã đưa
(18/06)
(14/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(08/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)