Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
10/11/2020 
 
Chi tiết File đính kèm: QDQP42_signed.pdf
NĐD-VP