Thông tin giá cả thị trường
Thông tin giá cả thị trường
Bảng giá cước vận chuyển hành khách 2015 
11/02/2015 
 

Thực hiện công văn số 467/UBND-KTN ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-BGTVT ngày 13/01/2015 và công văn số 1444/BTC-QLG ngày 29/01/2015 V/v kê khai giá cước vận tải bằng xe Oto  theo TTLT số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT.

Chi tiết file đính kèm: Giacuoc0001.pdf

MNT