Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm Lưu trữ lịch sử chỉnh lý tài liệu tại Ủy ban nhân dân phường Văn Hải 
28/02/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2012-2019”; theo đó, từ ngày 02 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 02 năm 2019, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Thuận thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, với kết quả như sau:

Tổng số tài liệu chỉnh lý gồm 24 mét giá tài liệu thô thuộc lĩnh vực: Văn phòng-Thống kê; Công an; Quân sự; Tư pháp-Hộ tịch; Địa chính-Xây dựng; Tài chính-Kế toán; Văn hóa-Xã hội của Ủy ban nhân dân phường Văn Hải. Tài liệu đã được chỉnh lý giữ lại để đưa vào bảo quản và sử dụng gồm 804 hồ sơ (132 hộp), cụ thể:

- Tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn: 41 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 70 năm: 423 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 50 năm: 141 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 20 năm: 150 hồ sơ;

- Tài liệu có thời hạn bảo quản 10 năm: 49 hồ sơ.

Ngoài ra, tài liệu hết thời hạn, không có giá trị, trùng thừa, bản nháp, bản photocopy,… loại ra để tiêu hủy: 17 cặp ba dây.

Tài liệu sau khi chỉnh lý sắp xếp lên giá, kệ được lưu giữ, bảo quản và phục vụ việc khai thác sử dụng tài liệu theo quy định, có hiệu quả.

Description: C:\Users\Tanloc\Downloads\VH.jpg

Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử hướng dẫn văn thư của UBND phường Văn Hải

khai thác tài liệu

Thế Vương, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website