Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Phối hợp, chuẩn bị nội dung báo cáo, làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện Đề án 500 Trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh. 
12/06/2019 
 
 
Liên kết website