Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Công bố tài liệu tham khảo phục vụ kiểm tra, sát hạch xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển đối với bà Trần Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Anh Đào, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
28/05/2020 
 
Nội dung: 1534 TB-SNV.pdf
 
Liên kết website