Thanh tra
Thanh tra
báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2018 
16/11/2018 
 
Nội dung: 3690.pdfkem BC 3690.zip
 
Liên kết website