Thanh tra
Thanh tra
Báo cáo kết quả việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 6 tháng đầu năm 2018 
07/06/2018 
 
 
Liên kết website