Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới 2020 
10/07/2020 
 

Ngày 07/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới 2020;

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải tiếp tục duy trì, phát triển 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu với lộ trình cụ thể./.
Đính kèm: QD-1067.pdf

Nguyễn Đăng Nhật - Phòng QLNS 
Liên kết website