Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới 2019 
08/03/2020 
 

Ngày 03/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới 2019;

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải tiếp tục duy trì, phát triển 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo của tỉnh; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu với lộ trình cụ thể./.
Đính kèm: QD 265 UBND TINH.pdf

Trịnh Lâm Hải - Phòng QLNS 
Liên kết website