Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Xã Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới 2019 
23/04/2020 
 

Ngày 18/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc công nhận xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới 2019;

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn tiếp tục duy trì, phát triển 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 của tỉnh; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu với lộ trình cụ thể./.
Đính kèm: QDCT 350_signed.pdf

Trịnh Lâm Hải - Phòng QLNS 
Liên kết website