Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
89/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 Về việc ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận.
78/2017/NĐ-CP 03/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
07/CT-TTg 13/03/2017 V/v tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
50-KH/TU 23/02/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016-2020"
04/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù cho lực lượng DQTV khi làm nhiệm vụ
2991/QĐ-UBND 01/12/2016 Thành lập BCĐ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
412/SNV-CQĐP 27/02/2014 V/v báo cáo số lượng Đảng viên là đội viên 600 PCT xã
327/SNV-CQĐP 17/02/2014 V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
1954/GM-SNV 09/09/2013 Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng lập và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, năm 2013 (lớp 03), từ ngày 16/9/2013- 21/9/2013, với tổng số 60 học viên.
Liên kết website