Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2216/KH-SNV 30/07/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ngành Nội vụ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo
3035/CTPH-BTTTT-BNV 22/08/2017 Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2017-2020
1457/QĐ-UBND 26/07/2017 V/v công bố bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
58/NQ-CP 04/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
415/QĐ-TTg 04/04/2017 V/v kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
1081/QĐ-UBND 19/05/2015 Quyết định ban hành Tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1156/BC-SNV 18/05/2015 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015
1974/KH-UBND 15/05/2015 Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
1010/KH-SNV 27/04/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách chính năm 2015 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
950/BC-SNV 22/04/2015 Kết quả thực hiện cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2014 đến nay (Phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Sở Nội vụ)
398/BC-SNV 10/02/2015 Tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2014 (báo cáo năm chính thức)
71/TB-UBND 22/01/2015 TB kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2014
161/BC-UBND 20/01/2015 BC tỉnh hình thực hiện công tác CCHC tháng 01/2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2015
79/QĐ-UBND 15/01/2015 QĐ ban hanh Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận
80/QĐ-UBND 15/01/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Ninh Thuận
66/QĐ-UBND 13/01/2015 QĐ về việc khen thưởng thành tích cải cách hành chính năm 2014
47/TB-UBND 23/12/2014 Thông báo kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố
2792/KH-SNV 15/12/2014 QĐ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận
2557/QĐ-UBND 11/12/2014 QĐ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận
351/QĐ-SNV 10/12/2014 QĐ ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Nội vụ
Liên kết website