Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
44/2020/QĐ-UBND 29/10/2020 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh
1275/QĐ-TTg 19/08/2020 Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
374/QĐ-BNV 03/06/2020 Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025
15/2020/QĐ-UBND 20/05/2020 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý
1753/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018 của Chi cục Quản lý thị trường
10/2018/TT-BNV 13/09/2018 Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
771/QĐ-TTg 26/06/2018 Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”
06/2017/TT-BNV 27/09/2017 V/v quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
25/2017/TT-BLĐTBXH 30/08/2017 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
04/2017/TT-BNV 17/07/2017 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày
1280/QĐ-UBND 30/06/2017 V/v phê duyệt bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ
2469/QĐ-TTg 16/12/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025"
3390/SNV-CCVC 12/12/2016 V/v Rà soát nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2017
2983/KH-UBND 30/11/2016 Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
2938/SNV-CCVC 26/10/2016 Khẩn trương nhập dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC (nhắc lần 1)
51/2016/NĐ-CP 22/09/2016 Nghị định của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
2332/SNV-CCVC 23/08/2016 Nhập dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với công chức cấp xã và viên chức
Liên kết website