Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
53/2021/QĐ-UBND 17/08/2021 Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
40/2021/QĐ-UBND 12/07/2021 Quyết định Ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13/2021/QĐ-UBND 09/04/2021 Ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
01/2021/TT-BNV 11/01/2021 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
51/2020/QĐ-UBND 16/12/2020 Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Ninh Thuận
102/2020/TT-BTC 23/11/2020 Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
4125/KH-UBND 16/11/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
44/2020/QĐ-UBND 29/10/2020 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh
42/2020/QĐ-UBND 22/10/2020 Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
42/2020/UBND 22/10/2020 V/v ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1275/QĐ-TTg 19/08/2020 Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025
91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
30/2020/QĐ-UBND 14/08/2020 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
13/2020/TT-BTTTT 03/07/2020 Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
1048/QĐ-UBND 03/07/2020 Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025
374/QĐ-BNV 03/06/2020 Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025
113/QĐ-SNV 28/05/2020 Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Ninh Thuận
15/2020/QĐ-UBND 20/05/2020 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý
Liên kết website