Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
212/QĐ-SNV 24/10/2018 Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ
1753/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018 của Chi cục Quản lý thị trường
10/2018/TT-BNV 13/09/2018 Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
3478/KH-UBND 15/08/2018 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
2216/KH-SNV 30/07/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ngành Nội vụ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo
771/QĐ-TTg 26/06/2018 Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”
30/2018/QĐ-UBND 08/05/2018 QĐ ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức lễ tang cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1165/KH-SNV 27/04/2018 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Nội vụ Ninh Thuận
26/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1706/KH-UBND 26/04/2018 Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
25/2018/QĐ-UBND 28/03/2018 Ban hành Quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
27/2018/QĐ-UBND 28/03/2018 QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận v/v quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn-khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1105/KH-UBND 20/03/2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
308/QĐ-TTg 13/03/2018 Phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020"
08/CT-TTg 13/03/2018 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
275/QĐ-TTg 07/03/2018 Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH NỘI VỤ
73/QĐ-UBND 27/02/2018 Thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý
Liên kết website