Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 
07/04/2019 
 

Ngày 12/3/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH2014 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 (Nghị quyết);

Theo đó, Nghị quyết quy định các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

2. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định tại Điểm 2 nêu trên để giảm số lượng đơn vị hành chính.

          Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.
Đính kèm: NQ653-UBTVQH.pdf
Ngọc Tiến – Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website