Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Ủy ban Dân tộc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 
28/07/2017 
 

Ngày 11/7/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. 

        Theo đó, có 3.973 thôn đặc biệt khó khăn của 48 tỉnh, thành phố thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017–2020; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 3.886 thôn của 41 tỉnh (Riêng tỉnh Ninh Thuận có 19 thôn của các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Ninh Sơn); ngân sách địa phương đầu tư 87 thôn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đính kèm: QD414-UBDT.PDF
Minh Khiết – Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website