Công tác cán bộ
Công tác cán bộ
UBND tỉnh trao quyết định về công tác cán bộ 
22/09/2021 
 

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có cán bộ được trao quyết định;

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đối với 03 trường hợp:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Quý, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/tbtdaduyet/21/img-0777-2021-09-21-09-13.jpg 

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải sang)

trao Quyết định và tặng hoa chức mừng các đồng chí được bổ nhiệm         

Nhân dịp trao Quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao năng lực, quá trình công tác của các đồng chí và mong muốn với cương vị mới, các đồng chí tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

 (Hình ảnh sưu tầm từ Báo Ninh Thuận online)

Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website